Follow VisitScotland

Press Releases View all 18 hits

Fèis chiùil Gàidhealach a' comharrachadh òigridh ceòlmhor na h-Alba le 1,000 dhiubh ann an sàr-chuirm

Fèis chiùil Gàidhealach a' comharrachadh òigridh ceòlmhor na h-Alba le 1,000 dhiubh ann an sàr-chuirm

Press Releases   •   Jul 06, 2018 09:13 BST

Fèis Bhlas a' foillseachadh prògram a' taisbeanadh tàlant òg ann am Bliadhna na h-Òigridh 2018

Isle be loving you

Isle be loving you

Press Releases   •   May 17, 2018 16:56 BST

Islands Visitor Survey reveals rise in visits and spend

Getting the VIP treatment in the Outer Hebrides

Getting the VIP treatment in the Outer Hebrides

Press Releases   •   Nov 15, 2017 11:38 GMT

Museum joins VisitScotland's VIP scheme

A’ cosnadh cliù VIP anns na h-Eileanan an Iar

A’ cosnadh cliù VIP anns na h-Eileanan an Iar

Press Releases   •   Nov 15, 2017 11:16 GMT

Tha taigh-tasgaidh coimhearsnachd anns na h-Eileanan an Iar far an tàinig àrdachadh de 50% de luchd-turais am-bliadhna ann an coimeas ris a’ bhliadhna a dh’fhalbh, air a thighinn a‑steach gu prògram Com-pàirtiche Fiosrachaidh VisitScotland (VIP).

Images 2 hits

Image for release

Image for release

Image for release

License Media Use
Download
Size

213 KB • 1212 x 809 px

Bosta Iron Age House

Bosta Iron Age House

Bosta Iron Age House

License Media Use
Download
Size

4.3 MB • 3648 x 2052 px